Toimintakertomus 2003

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 35. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin julkaisemamme Espoon Omakoti-lehden välityksellä. Ohjelmassamme oli edelleen ”Vuoden Viherteko”-kilpailu.

HALLITUKSEN JÄSENET
Anja Pankasalo, puheenjohtaja, Laajalahti ry
Ilkka Ilomäki, varapuheenjohtaja, Gumbölen Omakotiyhdistys ry
Katriina Heinämäki, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Johannes Kokkola, Rastaalan Omakotiyhdistys ry
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry
Eeva-Liisa Laakso, Laajalahti ry
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry
Raija Terho, Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry

TILINTARKASTAJAT
Varsinaisena tilintarkastaja oli Kari Simonen ja varatilintarkastajana oli Aarne Hassinen.

JÄSENYHDISTYKSET
1.   Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3.   Friisilän Omakotiyhdistys ry
4.   Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5.   Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6.   Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
7.      Laajalahti ry
8.      Laaksolahden Huvilayhdistys ry
9.   Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
10  Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
11. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
12. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
13. Mankkaa-seura ry
14. Nuuksion Omakotiyhdistys ry
15. Odilammen Omakotiyhdistys ry
16. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry
18. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
19. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
20. Sommarö-seura ry
21. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
22. Tuomarila-seura ry
23. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry
JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin  7.5.2003 Kotiseututalo Parkvillassa. Kokouksen aluksi Espoon Puutarhayhdistyksen puheenjohtaja Annikki Oikkonen esitelmöi aiheesta ”Ajankohtaista kevätpihan asioista”.
Paikalla oli 10 edustajaa 6:sta yhdistyksestä.

Teimme veneretken Espoon Sähkön lämpövoimalaan keskiviikkona 11.6.2003.
Matkalla tutustuttiin Espoon upeaan rannikkoon. Lämpövoimalaitoksessa oli opastettu kiertokäynti ja iltapala. Retkellä oli mukana 36 henkilöä.

Omakotipäivää vietettiin 29.10.2003 Kotiseututalo Parkvillassa. Omakotipäivän aluksi oli musiikkiesityksenä sopraano-yksinlaulua pianon säestyksellä, esittäjinä Heidi Parviainen ja Mikko Ilomäki. Omakotipäivän asiateemana olivat ”Omakotitalon rakennuslupa-asiat”. Alustajana ja siantuntijana toimi vs. Rakennuslupapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Espoon Rakennusvalvontakeskuksesta.

”Vuoden Viherteko” -kilpailun taso oli erittäin hyvä. Kaupungin taholta saimme asiantuntija-apua ja taloudellista tukea. Yhdistykset kunnostivat kaupungin omistamia alueita. Kaupungin edustajat pitivät kilpailun järjestämistä erinomaisena talkoo-muotona. Kilpailun voittaja oli Nuuksion Omakotiyhdistys, toiseksi tuli Friisilän Omakotiyhdistys, Laajalahti ry, kolmas sija jaettiin neljän osallistujan kesken, jotka olivat Gumböle, Laajalahti, Pihlajarinne ja Tuomarila.

ALUENEUVOTTELUKUNNAT
EOK osallistui alueneuvottelukuntatoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostama 6 henkilön työryhmä hoiti alueneuvottelu-kuntien yhteisiä asioita.

ESPOON PUUTARHAYHDISTYS
EOK on jäsenenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EOK:sta Anja Pankasalo ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon Omakoti-lehteä julkaistiin 6 numeroa 22 000 kappaleen  painoksena. Lehden päätoimittajana on toiminut Anja Pankasalo ja toimituspäällikkönä Marja Sipilä. Ilmoitushankinnasta on vastannut Anja Pankasalo. Lehden painatus hoidettiin  Salon Lehtitehtaassa Salossa. Lehden jakelusta ovat vastanneet pääasiassa jäsenyhdistykset. Osan jakelusta on hoitanut Helsingin Jakelu-Expert Oy. Lehden jakelu on saavuttanut lähes kaikki espoolaiset pientalot.
Jäsenkirjeitä on lähetetty 3 kappaletta.

EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA
Espoon Puukeskus myöntää EOK:n jäsenyhdistysten jäsenille tuntuvat alennukset  Puukeskuksen Espoon myymälöistä. K-Rauta Espoon Keskus myöntää myös jäsenillemme alennuksia. OP-Puu myöntää 15-25% alennuksen normaalihintaisista tuotteista. Värisilmä Espoo Muurala myöntää alennuksia maaleista ja sisustamistarvikkeista. Starkki myöntää alennusta suoraan kaikista normaalihintaisista tuotteista. Rauta-Jaakko Oy myöntää myös alennuksia jäsenillemme.
Palvelutarjouksista tiedotetaan Espoon Omakoti-lehdessä. Lehti on myös yhdistyksille erinomainen tiedotuskanava omien tiedotusten julkaisemisessa omalle jäsenistölleen.

MERKKIPÄIVÄT
Kuluneen vuoden aikana jäsenyhdistyksistämme Laaksolahden Huvilayhdistys vietti 60-vuotisjuhlaa, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ja Odilammen Omakotiyhdistys viettivät 40-vuotisjuhlia. Esitimme yhdistyksille onnittelumme.

TALOUS  Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa 10.3.2004

Hallitus