Toimintakertomus 2004

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 36. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin julkaisemamme Espoon Omakoti-lehden välityksellä. Ohjelmassamme oli mm. kotiseuturetki ja ”Vuoden Viherteko”-kilpailu.

HALLITUKSEN JÄSENET
Anja Pankasalo, puheenjohtaja, Laajalahti ry
Ilkka Ilomäki, varapuheenjohtaja, Gumbölen Omakotiyhdistys ryKatriina Heinämäki, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Johannes Kokkola, Rastaalan Omakotiyhdistys ry
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry
Eeva-Liisa Laakso, Laajalahti ry
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry
Raija Terho, Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry

TILINTARKASTAJAT
Varsinaisena tilintarkastaja oli Aarne Hassinen ja varatilintarkastajana oli Simo J. Laakso.

JÄSENYHDISTYKSET
1.   Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2.  Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3.   Friisilän Omakotiyhdistys ry
4.   Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5.   Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6.    Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
7.    Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
8.    Laajalahti ry
9.    Laaksolahden Huvilayhdistys ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11  Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksion Omakotiyhdistys ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
19. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
20. Sommarö-seura ry
21. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
22. Tuomarila-seura ry
23. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry
JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin  5.5.2004 E.ON Finland Oyj:n pääkonttorissa, Piispanportti 10 02200 Espoo. Kokouksen aluksi E.ON Finland Oyj:n edustajat Lotta Laxen ja Tommy Svens esitelmöivät energiamarkkinoiden tilanteesta.
Paikalla oli 14 edustajaa 8:sta yhdistyksestä.

EOK:n perinteinen kesäretki tehtiin Laajalahden rodopuistoon 10.6.2004.
Laajalahti ry on rakentanut talkoilla suoperäiseen metsikköön näyttävän rodopuiston. Vuosittain tehdyillä istutuksilla alueella kukkii jo 150 rodoa. Puistoretkellä oli mukana 30 henkilöä.

Omakotipäivää vietettiin 3.11.2004 Kotiseututalo Parkvillassa. Omakotipäivän aluksi olleesta korkeatasoisesta musiikkiesityksestä vastasivat Mikko Ilomäki, piano, ja Matias Kallio, viulu. Omakotipäivän asiateemana oli ”Pientaloasuminen ja omakotialueiden tulevaisuus Espoossa. Alustajana toimi Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olavi Louko. Tilaisuuteen osallistui runsaat 30 henkilöä ja alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu.

”Vuoden Viherteko” -kilpailun taso oli erittäin korkea. Kaupungin taholta saimme asiantuntija-apua ja taloudellista tukea. Yhdistykset kunnostivat kaupungin omistamia alueita. Kaupungin edustajat ovat vuosittain avustaneet kilpailun järjestämistä. Kilpailun voittaja oli Tuomarila-seura, toiseksi tuli Gumbölen Omakotiyhdistys ja kolmanneksi Friisilän Omakotiyhdistys. Kunniakirjan saivat Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys, Laajalahti ry sekä Rastaalan Omakotiyhdistys.

KANNANOTOT
Annoimme lausunnon Espoon eteläosien yleiskaavasta, jossa korostimme riittävien pientaloalueiden varaamista laajoina kokonaisuuksina, jotta voidaan varmistaa myös palvelujen ja kunnallistekniikan rakentaminen yhtä aikaa asuntorakentamisen kanssa. Samaten esitimme ettei nykyisten omakoti- ja pientaloalueiden luonnetta ei saa muuttaa osoittamalla alueille kerrostalorakentamista.

Annoimme lausunnon Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle ehdotukseen ympäristösuojelumääräyksiksi, jossa vastustimme ehdotonta puutarhajätteiden polttokieltoa asemakaava-alueilla.
Ehdotuksemme otettiin huomioon niin, että pientaloalueilla vaarattoman kasvisjätteen satunnainen avopoltto on sallittu pientaloalueilla 15.9. – 30.4., edellyttäen, että polttamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai lähiympäristölle.

ALUENEUVOTTELUKUNNAT
EOK osallistui alueneuvottelukuntatoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostama 6 henkilön työryhmä hoiti alueneuvottelu-kuntien yhteisiä asioita ja käynnisti vuoden lopulla alueneuvottelukuntien valinnan vuosiksi 2005 – 2008.

ESPOON PUUTARHAYHDISTYS
EOK on jäsenenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EOK:sta Anja Pankasalo ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon Omakoti-lehteä julkaistiin 6 numeroa 22 000 kappaleen  painoksena. Lehden päätoimittajana on toiminut Anja Pankasalo ja toimituspäällikkönä Marja Sipilä. Ilmoitushankinnasta on vastannut Anja Pankasalo. Painopaikka oli Sanoma Print. Lehden jakelusta ovat vastanneet pääasiassa jäsenyhdistykset. Osan jakelusta on hoitanut Helsingin Jakelu-Expert Oy. Lehden jakelu on saavuttanut lähes kaikki espoolaiset pientalot.
Jäsenkirjeitä on lähetetty 2 kappaletta.

EDUNVALVONTA  JA SUHDETOIMINTA
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Espoon Puukeskus, K-Rauta Espoon Keskus, OP-Puu, Värisilmä Espoo Muurala, Starkki, Rauta-Jaakko Oy ja Mankkaan Rauta.
Palvelutarjouksista tiedotetaan Espoon Omakoti-lehdessä. Lehti on myös yhdistyksille erinomainen tiedotuskanava omien tiedotusten julkaisemisessa omalle jäsenistölleen.

HUOMIONOSOITUKSET
Kuluneen vuoden aikana jäsenyhdistyksistämme Pihlajarinteen Omakotiyhdistys vietti 40-vuotisjuhlia 24.4.2004. Puheenjohtaja osallistui juhlaan ja esitti EOK:n onnittelut.
Kotiseutukummin nimeäminen
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry ja Esbo Hembygdsförening r.f. ovat yhdessä päättäneet valita Espooseen kotiseutukummin numero 2. Kotiseutukummiksi valittiin Lillhemtin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Holvikivi. Nimitys tapahtui Espoo-päivänä 27.8.2004 Hentaan Kyläjuhlassa. EOK:n puheenjohtaja suoritti kotiseutukimmin nimeämisen yhdessä EKYLin varapuheenjohtaja Marjo Matikan kanssa.

TALOUS  Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa 21.2.2005

Hallitus