Toimintakertomus 2005

KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

YLEISTÄ
Kulunut vuosi oli EOK:n 37. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan
jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi.
Tiedonvälitys hoidettiin julkaisemamme Espoon Omakoti-lehden välityksellä. Ohjelmassamme oli
mm. kotiseuturetki ja ”Vuoden Viherteko”-kilpailu.

HALLITUKSEN JÄSENET
Anja Pankasalo, puheenjohtaja, Laajalahti ry
Ilkka Ilomäki, varapuheenjohtaja, Gumbölen Omakotiyhdistys ry
Katriina Heinämäki, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Johannes Kokkola, Rastaalan Omakotiyhdistys ry
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry
Eeva-Liisa Laakso, Laajalahti ry
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry
Raija Terho, Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry

TILINTARKASTAJAT
Varsinaisena tilintarkastaja oli Aarne Hassinen ja varatilintarkastajana oli Simo J. Laakso.

JÄSENYHDISTYKSET
Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3.   Friisilän Omakotiyhdistys ry
4.   Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5.   Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6.   Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
7.  Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
8.  Laajalahti ry
9.  Laaksolahden Huvilayhdistys ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11  Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksion Omakotiyhdistys ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
19. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
20. Sommarö-seura ry
21. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
22. Tuomarila-seura ry
23. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry
JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin  27.4.2005 E.ON Finland Oyj:n pääkonttorissa, Piispanportti 10 02200 Espoo. Kokouksen aluksi E.ON Finland Oyj:n kaukolämmön palvelupäällikkö Jarmo Jokisalo esitelmöi kaukolämmön tilanteesta.
Paikalla oli 12 edustajaa 7:sta yhdistyksestä.

EOK:n perinteinen kesäretki tehtiin  Kirkon kymppiin ja seurakuntayhtymän virastotaloon, sekä tutustuttiin Espoon keskuksen kehityshankkeisiin.
Kotiseuturetki tehtiin keskiviikkona 21.9.2005 Kirkon kymppiin, Kirkkokatu 10 ja tutustuttiin Espoon hiippakuntaan ja piispan istuimeen. Esittelijänä oli hiippakuntasihteeri Mauri Vihko.
Tutustuttiin myös seurakuntayhtymän virastotaloon, Kirkkokatu 1. Vasta avatun Espoonportin esittelyn ja selvityksen Espoon keskuksen meneillään olevista kehityshankkeista ja tulevaisuuden suunnitelmista esitti Espoon keskuksen projektipäällikkö Kyösti Oasmaa.
Retkeä pidettiin erittäin onnistuneena osallistujia oli n. 30.

Omakotipäivää vietettiin 26.10.2005 Kotiseututalo Parkvillassa. Omakotipäivän aluksi olleesta korkeatasoisesta musiikkiesityksestä vastasivat Mikko Ilomäki, piano, ja Matias Kallio, viulu. Omakotipäivän asiateemana oli ”Espoon pientaloalueiden kunnallistekniikan nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät”. Alustajana toimi Espoon kaupungin ohjelmointiyksikön päällikkö, suunnitteluinsinööri Päivi Ahlroos Espoon Teknisestä keskuksesta. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä.

”Vuoden Viherteko” -kilpailun taso oli erittäin korkea. Kaupungin taholta saimme asiantuntija-apua ja taloudellista tukea. Yhdistykset kunnostivat kaupungin omistamia alueita. Kaupungin edustajat ovat vuosittain avustaneet kilpailun järjestämistä. Kilpailun voittaja oli Lillhemtin Omakotiyhdistys, toiseksi tuli Gumbölen Omakotiyhdistys ja kolmanneksi Laajalahti ry. Kunniakirjan saivat Friisilän Omakotiyhdistys, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys sekä Tuomarila-Seura.

KANNANOTOT
Annoimme kaupunginhallitukselle lausunnon ”Espoon pientalorakentamisen edellytyksiä parannettava”
Olemme huolissaan siitä, että Espoon pientalotuotannon tavoitteet jäävät jatkuvasti toteutumatta.  Nyt jo neljäs perättäinen tutkimus osoitti, että espoolaiset, niin täällä asuvat kuin tänne muuttavatkin, haluavat mieluiten asua pientalossa (80 %).~
Espoossa valmistui vuonna 2004 asuntoja yhteensä 2578 kpl, joista erillisiin pientaloihin 800 ja rivi- ja ketjutaloihin 267. Kerrostaloasuntoja valmistui siis 1511 ja pientaloasuntoja 1067, joka on vain 41,38 % asunnoista. Sama suhde on myös aloitettujen ja keskeneräisten rakennusten kohdalla.
Valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja pientalo-ohjelman mukaan Espoossa on tavoitteena 2500 asunnon vuosituotanto siten, että 1000 asuntoa valmistuu omakotitaloihin ja 500 rivitaloihin.~ Tästä tavoitteesta ollaan siis vielä kaukana.~
Esitimme, että Espoossa paneudutaan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joilla kaavoissa jo valmiina olevan tonttivarannon kaavanmukaista rakentamista voidaan helpottaa.  Toisaalta tulee paneutua erityisesti myös valmiiden liikenneyhteyksien piirissä sijaitsevien uusien pientaloaluekokonaisuuksien pikaiseen kaavoitukseen.  Tällä mahdollistetaan yhtenäisten ja tarkoituksenmukaisten asuinalueiden rakentaminen

Lähetimme kaupunginhallitukselle kannanoton ”Paremmalla täydennysrakentamisella hyvää kaupunkiympäristöä”
Espoon kaavoituksen tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen täydennysrakentamisella.
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry esittää, että myönnettäessä rakennuslupia täydennysrakentamiskohteille kiinnitetään erityistä huomiota alueen kaupunkikuvan eheyteen ja rakennustyylien yhtenäisyyteen. Varsinkin rakennusten korkeudet, väritykset, kattokulmat, räystäskorkeudet ja aidat tulisi paremmin sovittaa yhtenäisiksi aluekohtaisesti.
Rakennetun ympäristön kuntoon tulee myös kiinnittää parempaa huomiota sikäli, että kaupungin valvontaa tehostamalla epäkohtiin puututaan ajoissa, jotta asuinympäristöt voidaan pitää rakennuslain edellyttämässä siistissä kunnossa.

ALUENEUVOTTELUKUNNAT
EOK osallistui alueneuvottelukuntatoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosa-yhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostama 6 henkilön työryhmä hoiti alueneuvottelu-kuntien yhteisiä asioita ja suoritti uusien alueneuvottelukuntien valinnan vuosiksi 2005 – 2008. Valittujen jäsenten määrät muodostuivat seuraaviksi: Espoonlahti 22, Kanta-Espoo 17, Kauklahti 15, Leppävaara 21, Matinkylä-Olari 16, Pohjois-Espoo 10 ja Tapiola 20 jäsentä.

ESPOON PUUTARHAYHDISTYS
EOK on jäsenenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EOK:sta Anja Pankasalo ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon Omakoti-lehteä julkaistiin 6 numeroa 22 000 kappaleen  painoksena. Lehdet 3-4 ja 5-6 julkaistiin kaksoisnumeroina. Lehden päätoimittajana on toiminut Marja Sipilä. Ilmoitushankinnasta on vastannut Anja Pankasalo. Painopaikka oli Savon Paino. Lehden jakelusta ovat vastanneet pääasiassa jäsenyhdistykset. Osan jakelusta on hoitanut Helsingin Jakelu-Expert Oy. Lehden jakelu on saavuttanut lähes kaikki espoolaiset pientalot.
Jäsenkirjeitä on lähetetty 3 kappaletta.

EDUNVALVONTA  JA SUHDETOIMINTA
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Espoon Puukeskus, OP-Puu, Värisilmä Espoo Muurala, Starkki, Mankkaan Rauta ja Suomen Mestaritarkastajat Oy. Palvelutarjouksista tiedotetaan Espoon Omakoti-lehdessä. Lehti on myös yhdistyksille erinomainen tiedotuskanava omien tiedotusten julkaisemisessa omalle jäsenistölleen.

HUOMIONOSOITUKSET
Kotiseutukummin nimeäminen
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry ja Esbo Hembygdsförening r.f. ovat yhdessä päättäneet valita Espooseen kotiseutukummin numero 3. Kotiseutukummiksi valittiin Benita Åkerlund. Nimitys tapahtui EKYLin 25-vuotisjuhlassa Laaksolahden monitoimitalolla 15.10.2005.

TALOUS  Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa 11.1.2006
Hallitus