Toimintakertomus 2006

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli EOK:n 38. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin julkaisemamme Espoon Omakoti-lehden välityksellä. Ohjelmassamme oli mm. kotiseuturetki ja ”Vuoden Viherteko”-kilpailu.

HALLITUKSEN JÄSENET

Anja Pankasalo, puheenjohtaja, Laajalahti ry
Ilkka Ilomäki, varapuheenjohtaja, Gumbölen Omakotiyhdistys ry
Bjarne Häggman,  Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
Katriina Heinämäki, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry
Eeva-Liisa Laakso, Laajalahti ry
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry
Heikki Tupola, Rastaalan Omakotiyhdistys ry

TILINTARKASTAJAT
Varsinaisena tilintarkastaja oli Aarne Hassinen ja varatilintarkastajana oli Simo J. Laakso.

JÄSENYHDISTYKSET
1.   Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2. Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3.   Friisilän Omakotiyhdistys ry
4.   Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5.   Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6. Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
7. Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
8. Laajalahti ry
9.   Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
10. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
11. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
12. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
13. Mankkaa-seura ry
14. Nuuksion Omakotiyhdistys ry
15. Odilammen Omakotiyhdistys ry
16. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
17. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
18. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
19. Sommarö-seura ry
20. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
21. Tuomarila-seura ry
22. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry
Laaksolahden Huvilayhdistys on eronnut EOK:sta.

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin  30.3.2006 Fortum Oyj:n pääkonttorissa, Keilaniemenkatu 1 02150 Espoo. Kahvitarjoilun jälkeen Kirsi Nurmi Fortum Oyj:n konserniviestinnästä kertoi yrityksestä ja energiamarkkinoista yleensä.  Timo Liiri sähkön myynnistä kertoi sähkön hintaan vaikuttavista tekijöistä ja sähkölaskun muodostumisesta sekä esitteli Fortumin asiakkailleen tarjoamia sähkösopimusvaihtoehtoja.  Aiheesta käytiin vilkas keskustelu.
Paikalla oli 16 edustajaa 10:stä yhdistyksestä.

EOK:n perinteinen kesäretki tehtiin keskiviikkona 14.6. 2006 WeeGee-taloon, jossa tutustuttiin Espoon kaupungin museon näyttelyyn ”AURORA KARAMZIN JA VALLAN NÄYTTÄMÖT”.
WeeGee-talon kahviossa nautitun kahvitarjoilun jälkeen tutustuimme näyttelyyn, jossa pääsimme kurkistamaan maamme ehkä merkittävimmän, todellisen vallasnaisen Aurora Karamzinin elämään asiantuntevien oppaiden luotsaamana.
Tilaisuuteen osallistui 33 henkilöä.

EOK:n toimintasuunnitelman mukainen Omakotipäivä järjestettiin keskiviikkona 25.10.2006 uudessa mielenkiintoisessa paikassa Kylätalo PALTTINASSA, Tegelhagen 5 Kauklahti. Puheenjohtaja Anja Pankasalon tervehdyssanojen jälkeen nautittiin iltapala. Tämän jälkeen ohjelmassa seurasi musiikkituokio: Friedrun Rust, viulu ja Mikko Ilomäki, piano.
Omakotipäivän asiateemana oli Asuntojen rakennusvirheet ja kosteusvauriot, niiden havaitseminen ja korjaustoimenpiteet. Aiheesta esitelmöi toimitusjohtaja, rakennusmestari Pekka Vaittinen, Suomen Mestaritarkastajat Oy:stä. Aiheesta käytiin vilkas keskustelu.
Tilaisuuteen osallistui 32 henkilöä.

”Vuoden Viherteko” -kilpailun taso oli erittäin korkea. Kaupungin taholta saimme asiantuntija-apua ja taloudellista tukea. Yhdistykset kunnostivat kaupungin omistamia alueita. Kaupungin edustajat ovat vuosittain avustaneet kilpailun järjestämistä. Kilpailun voittaja oli Sommarö-Seura, toiseksi tuli Laajalahti ry ja  kolmanneksi Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys. Kunniakirjan saivat Friisilän Omakotiyhdistys, Gumbölen  Omakotiyhdistys sekä Tuomarila-Seura.
Palkintojen jako suoritetaan Omakotipäivän yhteydessä 25.10.2006.

KANNANOTOT

Annoimme lausunnon Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavan valmisteluaineistosta
Osayleiskaavan alueesta on laadittu laajat selvitykset. Ne tuovat esiin aluetta koskevat lähtötiedot pohja- ja pintavesistä, luonnosta, aluerakenteesta, liikenteestä, päästöistä, melusta ja pilaantuneista maista.

Mielestämme alueen mitoitus tulee tehdä niin, että se luo parhaat mahdolliset edellytykset riittävälle pientaloasuntorakentamiselle.  Mitoituksella on turvattava myös riittävät joukkoliikenteen edellytykset alueelle.
Parhaana pidämme sellaisen ratkaisun löytymistä, jossa asumisen lisäksi myös alueen palvelu- ja työpaikkarakenne voidaan toteuttaa ilman budjettirahoitusta.
Tavoitteena tulee olla elinvoimainen kaupunkikeskus, joka on Turunväylän ja Kehä III:n ansiosta tiiviisti linkittyneenä koko Espooseen.
Järjestömme pitää tärkeänä, että alueen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteen järjestämiseen niin, että se ei aiheuta haittoja lähiympäristön jo rakennetuille asuinalueille.
Lisäksi Ämmässuon kaatopaikan hajuhaitat on saatava eliminoitua mahdollisimman pikaisesti ja ainakin ennen osayleiskaavan vahvistumista.
Järjestömme yli 35 vuotta kestäneen toiminnan perusteella voimme väittää, että Espoon valtti ja hyvinvoinnin perustekijä on pientaloasuminen hyvässä ympäristössä.

ALUENEUVOTTELUKUNNAT
EOK osallistui alueneuvottelukuntatoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosa-yhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostama 6 henkilön työryhmä hoiti alueneuvottelu-kuntien yhteisiä asioita. Nykyisten alueneuvottelukuntie toimikausi on vuodet 2005 – 2008.

ESPOON PUUTARHAYHDISTYS
EOK on jäsenenä Espoon Puutarhayhdistyksessä. Yhdistyksen hallituksessa ovat EOK:sta Anja Pankasalo ja Raimo Kukko. Yhdistykseen voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon Omakoti-lehteä julkaistiin 5 numeroa 22 000 kappaleen  painoksena. Lehden päätoimittajana on toiminut Marja Sipilä. Ilmoitushankinnasta on vastannut  Tmi Juho Kumpulainen. Painopaikka oli Savon Paino. Lehden jakelusta ovat vastanneet pääasiassa jäsenyhdistykset. Osan jakelusta on hoitanut Helsingin Jakelu-Expert Oy. Lehden jakelu on saavuttanut lähes kaikki espoolaiset pientalot.
Jäsenkirjeitä on lähetetty 2 kappaletta.

EDUNVALVONTA  JA SUHDETOIMINTA
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Espoon Puukeskus, OP-Puu, Värisilmä Espoo Muurala, Mankkaan Rauta ja Suomen Mestaritarkastajat Oy. Palvelutarjouksista tiedotetaan Espoon Omakoti-lehdessä. Lehti on myös yhdistyksille erinomainen tiedotuskanava omien tiedotusten julkaisemisessa omalle jäsenistölleen.

TALOUS  Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa 14.2.2007
Hallitus