Toimintakertomus 2010

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

YLEISTÄ   Kulunut vuosi oli EOK:n 42. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla ja sähköposteilla.  EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on 4848 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET
Anja Pankasalo, puheenjohtaja, Laajalahti ry
Ilkka Ilomäki, varapuheenjohtaja, Gumbölen Omakotiyhdistys ry
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry
Eeva-Liisa Laakso, Laajalahti ry
Esko Meuronen, Rastaalan Omakotiyhdistys ry
Ari Nykvist, Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry
Teuvo Sallinen, Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry

TILINTARKASTAJAT
Varsinaisena tilintarkastaja oli Aarne Hassinen ja varatilintarkastajana oli Simo J. Laakso.

JÄSENYHDISTYKSET

1.   Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2.  Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3.   Friisilän Omakotiyhdistys ry
4.   Gumbölen Omakotiyhdistys ry

Järvenperän Omakotiyhdistys ry

6.   Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7.   Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8.   Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9.   Laajalahti ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksion Omakotiyhdistys ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
19. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
20. Sommarö-seura ry
21. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
22. Tuomarila-seura ry
23. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin  22.4.2010  Näyttelykeskus WEEGEEssä Ahertajantie 5 02100 Espoo.
Klo 17.30 kokoontuminen näyttelykeskus WeeGeen tuloaulassa. Puheenjohtaja Anja Pankasalo toivotti kaikki tervetulleeksi Espoon modernin taiteen museoon. Opastetulla kiertokäynnillä tutustuttiin EMMAn Afrikan Voima-näyttelyyn. Mielenkiintoinen näyttely valotti kubismin juuria Afrikan taiteeseen ja kansankulttuuriin. Ennen varsinaisen vuosikokouksen alkua nautittiin kahvit GAFÈ WEEGEEN:n kabinetissa.

Kotiseuturetki
Kotiseuturetki tehtiin sunnuntaina 22.8.2010
Kartanokierrokselle osallistui 17 EOK:n jäsenyhdistysten edustajaa. Kartanokierros oli erinomainen. Mari Nevalaisen tarjoama tietopaketti oli todella hyvin täydellinen ja mielenkiintoisesti esitetty. Puheenjohtajalta ei peritty osallistumismaksua.

EOK:n toimintasuunnitelman mukainen Omakotipäivä järjestettiin torstaina 21.10.2010 Albergan kartanon holvikellarissa, tilaisuuteen osallistui 34 henkilöä.
EOK:n puheenjohtaja Anja Pankasalo avasi omakotipäivän ja toivotti Jukka Mäkelän ja kaikki muut osanottajat tervetulleiksi tilaisuuteen. ~
Ohjelma alkoi perinteiseen tapaan musiikkituokiolla, jonka esittivät Marjatta Rust ja Mikko Ilomäki.
Tämän jälkeen Anja Pankasalo esitteli Espoon tulevan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän.~ Yhdistyksiä oli etukäteen pyydetty valmistelemaan 2-3 minuutin puheenvuoro alueelle tärkeistä asioista ja ikään kuin evästykseksi tulevalle kaupunginjohtajalle. Jukka~ Mäkelä puolestaan kiitti kutsusta tilaisuuteen ja piti hyvänä, että yhdistysten edustajat ensin esittäisivät omat puheenvuorot alueensa asioista. Hän sitten vastaa ja kertoo omat näkemyksensä.
Kolmetoista jäsenyhdistystä esitti oman alueen merkittäviä asioita, joihin halutaan kiinnittää huomiota.
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kiitti puheenvuoroista ja toi esiin seuraavaa:
- 3. päivä Espoon kaupungin palveluksessa
- olen koulutukseltani DI, asun Tontunmäessä
- olen syntyperäinen espoolainen
-  Espoon väkiluku on 10-kertaistunut aika lyhyessä ajassa
- olen ollut aktiivisesti mukana vapaaehtoistyössä, se on – - kustannustehokasta!
- kansanedustajana ollessa olen käyttänyt 121 kansanedustajaa tutustumassa
Espooseen eri tapahtumien yhteydessä. Kansanedustajien Espoo-tuntemus
olematonta!
- Espoon rakenne, Metropoli ajatukset, Espoossa on hyvät kaupunkikeskukset,
asutusta  kerrostaloissa, rivitaloissa ja pientaloissa. Aluekeskukset ovat metron
tultua raideliikenteen yhteydessä, 50000 asukasta / aluekeskus
- Lillhemtin alueen omaleimaisuus tulee säilyttää
- poikittaisliikenne kohtuullista
- Espoossa on 58 km meren rantaviivaa ja 100 saarta

”Mistä kyläsi tunnetaan”
Mistä omakotialueesi tunnetaan? Yhdistyksiltä on kerätty tietoja ”maamerkeistä”, joista niiden alueet parhaiten tunnetaan. Tuloksena oli runsaasti kuvia, jotka olivat tilaisuudessa nähtävillä.
Kuvia oli seuraavista kohteista:
- Mankkaa,  Mankkaan makasiinit,
- Tuomarila, Huminaa-patsas
- Laajalahti, Raivaaja-patsas
- Lounais-Espoo, Siirtolohkare, Hannusjärvi ympäristöineen, Rullavuori ja Villa
Rulludd
- Rastaala, Snäll`in torppa
- Gumböle, ”Kurjet”

Anja Pankasalo kiitti Jukka Mäkelää ja kaikkia osallistujia erittäin onnistuneesta Omakotipäivästä.
Tilaisuuden päätteeksi nautittiin iltapala.

ESPOON ASUKASFOORUMIT
EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostama 6 henkilön asukasfoorumityöryhmä järjesti vuoden aikana valmisteluryhmille kaksi keskustelu- ja koulutustilaisuutta. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2009 – 2012 .

TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoiminta on hoidettu jäsenkirjeillä, kotisivuilla ja  sähköpostilla.
Jäsenkirjeitä on lähetetty 4 kappaletta.

EDUNVALVONTA  JA SUHDETOIMINTA
On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistetyt pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista.

Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Espoon Puukeskus, OP-Puu, Värisilmä Espoo Muurala, Starkki ja IVT-lämpöpumput.

TALOUS  Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa  9.2.2011
Hallitus