Toimintakertomus 2012

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 44. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla, sähköposteilla sekä Espoon Omakotilehdessä. EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on
5089 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA OSALLISTUMISET HALLITUKSEN KOKOUKSIIN
Simo J. Laakso, puheenjohtaja, Laajalahti ry                                             8 (8)
Ari Nykvist, varapuheenjohtaja, Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry        6 (8)
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry              8 (8)
Esko Meuronen, Rastaalan Omakotiyhdistys ry                                              7 (8)
Anja Pankasalo, Laajalahti ry                                                           3 (8)
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry                                                      5 (8)
Kari Simonen, Kauklahden Omakotiyhdistys                                                8 (8)
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry                                                                5 (8)
Teuvo Sallinen, Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry                            3 (3)
Raimo Tiilikainen, Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry                         2 (5)

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaisena toiminnantarkastaja oli Aarne Hassinen ja varatoiminnantarkastajana oli Eeva-Liisa Laakso.

JÄSENYHDISTYKSET
1.   Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2.   Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3.   Friisilän Omakotiyhdistys ry
4.   Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5.   Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6.   Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7.    Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8.    Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9.    Laajalahti ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksion Omakotiyhdistys ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Pro Ruukinranta ry
19. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
20. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
21. Sommarö-seura ry
22. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
23. Tuomarila-seura ry
24. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.4.2012 Albergan kartanon Flyygelisalissa.
Puheenjohtaja Simo Laakso toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen.
Ennen varsinaisia vuosikokousasioita puheenjohtaja Simo Laakso selosti jäsenyhdistyksille lähetetyn kyselyn ”Onko EOK tarpeellinen” tuloksia:
Vastauksia saatiin 15, vastaamatta jätti 8 yhdistystä, (15  /23).
EOK:ssa on hyvää: retket, jäsenkortit ja omakotitalkkari.
Mitä toivottiin
-       yhteydet kaupungin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin (rakentaminen, kaavoitus, alueelliset kannanotot kaupungille myös EOK:n kautta, avustukset)
-       Koulutustilaisuudet (ympäristö, lakiasiat, rakentaminen, korjausrakentaminen, puutarha)
-       Tiedottaminen, lehteä kaivattiin
-       Yhteydet Suomen Omakotiliittoon ja sen Uudenmaan piiriin
-       Edunvalvonta, jotta omakotiasujan edut säilyvät ja niitä parannetaan
-       Kaivataan enemmän näkyvyyttä

Kotiseuturetki
Vuoden kotiseuturetki oli alun perin suunniteltu tehtävän Nuuksioon rakennettavaan Suomen luontokeskus Haltiaan. Luontokeskuksen valmistuminen kuitenkin siirtyi ja se valmistuu keväällä 2013. Nuuksion retki siirtyy ensi vuoteen.

Uudeksi retkikohteeksi valitsimme tutustumisen WeeGee – taloon Marco Polo – näyttelyyn ja FUTURO – taloon 29.8.2012. Retki peruutettiin liian vähäisen kiinnostuksen takia. Retki toteutettiin hallituksen voimin, samalla pidettiin hallituksen kokous.

Omakotipäivä
Omakotipäivä pidetään ke 7.11.2012 klo 18.00 Albergan kartanon Holvikellarissa
Avauspuheenvuorossa puheenjohtaja Simo Laakso selosti EOK:n valtuustoryhmien puheenjohtajille lähetetyn kyselyn tuloksia.

Kaupunginsihteeri Mari Immonen esitelmöi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän sijaisena Espoon tulevaisuuden näkymistä.

Anja Pankasalo nimitettiin Espoon kotiseutukummiksi ja hänelle luovutettiin kunniakirja ja kummilusikka. Anja Pankasalo on asunut Espoossa ja toiminut kotiseututyössä 1980-luvulta lähtien. Hän on toiminut mm. Laajalahti ry:n puheenjohtajana, ollut mukana alueneuvottelukunta- ja asukasfoorumitoiminnassa sekä ollut EOK:n puheenjohtajana vuosina 1994 – 1995 sekä 1997 – 2010. Hän on edelleen mukana mm. EOK:n hallituksessa ja monessa muussa luottamustehtävässä.

Kotiseutukummin kunniaksi EOK tarjosi kokouksen osanottajille kakkukahvit.

Kahvitarjoilun jälkeen kaupungin budjettivalmistelija Irmelin Lundström esitelmöi erinomaisesti kiinteistöveron määräytymisperusteista. Hän jakoi kaikille osanottajille monisteen esitelmästään.

Koulutustilaisuudet
Puheenjohtaja Simo Laakso osallistui 1.11.2012 Sipoossa Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin järjestämään Home ja kosteusseminaariin.

ASUKASFOORUMIT
EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostamassa 6 henkilön asukasfoorumityöryhmässä on kaksi edustajaa kustakin keskusjärjestöstä. Työryhmä hoitaa yhteisiä asioita ja on linkkinä kaupungin suuntaan.. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2009 – 2012.
TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoiminta on hoidettu jäsenkirjeillä, kotisivuilla ja sähköpostilla, sekä
Espoon Omakotilehdessä. Lehti on ilmaisjakelulehti, ja sitä on jaetaan Espoossa omakotialueilla. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. EOK:lla on lehdessä käytettävissä yksi sivu.

JULKILAUSUMA
Vuosikokouksessa 17.4.2012 hyväksyttiin julkilausuma ”Omakotialueiden kadut pidettävä kunnossa talvella ja kesällä” Julkilausuma lähetettiin kaupungin viranomaisille ja julkaistiin Espoon Omakotilehdessä.

HUOMIONOSOITUKSET
Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry LEOKY vietti 50-vuotispääjuhlaa 2.9.2012. EOK:n puheenjohtaja Simo Laakso kävi onnittelemassa yhdistystä ja luovutti lahjana EOK:n viirin ja teokset Suomalainen kotiseutuliike 1894 – 1944 ja Suomalainen kotiseutuliike 1945 – 2000.
EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA
On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistetyt pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista Omakotipäivän ohjelmassa oli luento kiinteistöveron määräytymisperusteista..
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Copy Shop, Espoon Puukeskus, OP-Puu, Starkki Oy, Värisilmä Espoo Muurala, Ilmalinja Oy ja Raksystems Anticimex..

TALOUS  Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa 23.1.2013
Hallitus