Toimintasuunnitelma 2004

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004

Yleistä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä, kulttuuriretkiä ja toimittamalla Espoon Omakoti-lehteä.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan  omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.

Toiminta ja tapahtumat
Järjestämme VUODEN VIHERTEKO –kilpailun perinteiseen tapaan. Kilpailun tarkoituksena on aktivoida jäsenyhdistykset parantamaan alueensa viihtyisyyttä talkoovoimin, kaupungin opastuksella ja tuella.

Järjestetään OMAKOTIPÄIVÄ ajankohtaisesta aiheesta yhdistysten avainhenkilöille. Päivän tarkoituksena on myös luoda toimivat suhteet kaupungin virkahenkilöiden ja yhdistysten johtokuntien jäsenten kesken.

TUTUSTUMISRETKET espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.

Seurataan kunnallisia maksuja, veroja ja taksoja ja vaikutetaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Osallistutaan yhdistysten tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen
Tiedottaminen hoidetaan pääosin Espoon Omakoti-lehden kautta. Lehteä julkaistaan
22 000 kappaleen painoksena 6 numeroa. Jäsenkirjeitä postitetaan tarpeen mukaan.

Yhteistyö       Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Omakotiliiton, alueneuvottelukuntien, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja naapurikuntien omakotiyhdistysten sekä espoolaisten yritysten kanssa.

10.3.2004/Hallitus