Toimintasuunnitelma 2006

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

Yleistä
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolai-
ten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen
valvojana.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä, kulttuuriretkiä ja toimittamalla Espoon Omakoti-lehteä.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan  omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.

Pyitään hankkimaan uusia jäseniä esim. Saunalahden ja Kauklahden alueilta ja muilta
uusilta pientaloalueilta.

Toiminta ja tapahtumat
Järjestämme VUODEN VIHERTEKO –kilpailun perinteiseen tapaan. Kilpailun tarkoituksena on aktivoida jäsenyhdistykset parantamaan alueensa viihtyisyyttä talkoovoimin, kaupungin opastuksella ja tuella.
Järjestetään OMAKOTIPÄIVÄ ajankohtaisesta aiheesta yhdistysten avainhenkilöille. Päivän tarkoituksena on myös luoda toimivat suhteet kaupungin virkahenkilöiden ja yhdistysten johtokuntien jäsenten kesken.
TUTUSTUMISRETKET espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.
Seurataan kunnallisia maksuja, veroja ja taksoja ja vaikutetaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Osallistutaan yhdistysten tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Hallitus seuraa ja yrittää edistää kaukolämpöverkoston rakentamista pientalo-alueille.

Pyrimme vaikuttamaan Etelä-Espoon yleiskaavan valmisteluun niin, että kaavassa
omakotiyhdistysten tavoitteet otetaan huomioon.
Tiedottaminen
Tiedottaminen hoidetaan pääosin Espoon Omakoti-lehden kautta. Lehteä julkaistaan
23 000 kappaleen painoksena 4-6 numeroa vuodessa. Jäsenkirjeitä postitetaan tarpeen mukaan. Tiedotusta hoidetaan myös internetissä EOK:n kotisivuilla.

Yhteistyö
Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin,  alueneuvte-
lukuntien, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja naapurikuntien omakotiyhdistysten sekä
espoolaisten yritysten kanssa.

8.2.2006/Hallitus, vuosikokous 30.3.2006