Toimintasuunnitelma 2007

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

Yleistä
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.
Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä, kulttuuriretkiä ja toimittamalla Espoon Omakoti-lehteä.
Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan  omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.
Pyritään hankkimaan uusia jäseniä esim. Saunalahden ja Kauklahden alueilta ja muilta uusilta pientaloalueilta.

Toiminta ja tapahtumat
Järjestämme VUODEN VIHERTEKO –kilpailun perinteiseen tapaan. Kilpailun tarkoituksena on aktivoida jäsenyhdistykset parantamaan alueensa viihtyisyyttä talkoovoimin, kaupungin opastuksella ja tuella.

Järjestetään OMAKOTIPÄIVÄ ajankohtaisesta aiheesta yhdistysten avainhenkilöille. Päivän tarkoituksena on myös luoda toimivat suhteet kaupungin virkahenkilöiden ja yhdistysten johtokuntien jäsenten kesken.

TUTUSTUMISRETKET espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.
Seurataan kunnallisia maksuja, veroja ja taksoja ja vaikutetaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Osallistutaan yhdistysten tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen
Internetin käyttöä pyritään tehostamaan. EOK:n kotisivujen osoite on  www.eokry.fi. Espoon Omakoti-lehti on tärkeä tiedotusväline. Lehteä pyritään julkaisemaan 23 000 kappaleen painoksena 2-4 numeroa vuodessa. Jäsenkirjeitä postitetaan tarpeen mukaan.

Yhteistyö Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin,  alueneuvottelukuntien, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja naapurikuntien omakotiyhdistysten sekä espoolaisten yritysten kanssa.

14.2.2007/Hallitus

Raimo Kukko
Lekkerikuja 1 B 21
02230 ESPO
09 8881 775
raimo.kukko@nic.fi