Toimintasuunnitelma 2009

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Yleistä        Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä ja kulttuuriretkiä.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan  omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.

Vuosi on EOK:n 41. toimintavuosi.

Toiminta ja tapahtumat
Järjestämme VUODEN VIHERTEKO –kilpailun taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Järjestetään perinteinen  EOK:n OMAKOTIPÄIVÄ  syys- lokakuussa yhdistysten avainhenkilöille. Päivän tarkoituksena on myös luoda toimivat suhteet kaupungin virkahenkilöiden ja yhdistysten hallitusten jäsenten kesken.

TUTUSTUMISRETKET espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.

Seurataan kunnallisia maksuja, veroja ja taksoja ja vaikutetaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Osallistutaan yhdistysten tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan jäsenkirjeillä ja sähköpostilla. Jäsenkirjeitä postitetaan tarpeen mukaan. Internetin käyttöä tehostetaan. EOK:n kotisivujen osoite on  www.eokry.fi.

Yhteistyö      Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin,  asukasfoorumien, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja naapurikuntien omakotiyhdistysten sekä espoolaisten yritysten kanssa.

10.2.2009/Hallitus