Toimintasuunnitelma 2010

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

Yleistä        Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä ja kulttuuriretkiä.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan  omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.

Vuosi on EOK:n 42. toimintavuosi.

Toiminta ja tapahtumat

Kilpailu: Espoolaista kylien identiteettiä etsimässä
Mistä omakotialueesi tunnetaan? Yhdistyksiltä kerätään tietoja ”maamerkeistä”, joista niiden alueet parhaiten tunnetaan. EOK:n edustajat käyvät tutustumassa kohteisiin. Tulokset esitellään syksyllä Omakotipäivässä.

Perinteinen  EOK:n OMAKOTIPÄIVÄ  järjestetään syys- lokakuussa yhdistysten avainhenkilöille. Päivän teema ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin. Päivän tarkoituksena on myös ylläpitää toimivia suhteita kaupungin virkahenkilöiden ja yhdistysten hallitusten jäsenten kesken.

TUTUSTUMISRETKET asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassamme on Espoon kartanokierros sunnuntaina 22.8.2010.

Seurataan kunnallisia maksuja, veroja ja taksoja ja vaikutetaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Osallistutaan yhdistysten tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan jäsenkirjeillä ja sähköpostilla. Jäsenkirjeitä postitetaan tarpeen mukaan. Internetin käyttöä tehostetaan. EOK:n kotisivujen osoite on  www.eokry.fi.

Yhteistyö      Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin,  asukasfoorumien, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja naapurikuntien omakotiyhdistysten sekä espoolaisten yritysten kanssa.

10.11.2009, 9.2.20010/Hallitus /22.4..2010 Vuosikokous