Toimintasuunnitelma 2011

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN
KESKUSJÄRJESTÖ RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011

Yleistä  Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä ja kulttuuriretkiä.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan  omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.

Vuosi on EOK:n 43. toimintavuosi.

Toiminta ja tapahtuma

EOK:n tulevaisuutta käsittelevä seminaari pidetään maalis- huhtikuussa.

Järjestämme VUODEN VIHERTEKO –kilpailun taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

Perinteinen  EOK:n OMAKOTIPÄIVÄ  järjestetään syys- lokakuussa yhdistysten avainhenkilöille. Päivän teema ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin. Päivän tarkoituksena on myös ylläpitää toimivia suhteita kaupungin virkahenkilöiden ja yhdistysten hallitusten jäsenten kesken.

TUTUSTUMISRETKET espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.

Seurataan kunnallisia maksuja, veroja ja taksoja ja vaikutetaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Osallistutaan yhdistysten tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan jäsenkirjeillä ja sähköpostilla. Jäsenkirjeitä postitetaan tarpeen mukaan. Internetin käyttöä tehostetaan. EOK:n kotisivujen osoite on  www.eokry.fi.

Yhteistyö
Toimimme yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin,  asukasfoorumien, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja naapurikuntien omakotiyhdistysten sekä espoolaisten yritysten kanssa.

6.4.2010/9.2.2011 Hallitus