Toimintasuunnitelma 2013

ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY, EOK

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yleistä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry, EOK suoritti talvella 2012 kyselyn jäsenyhdistyksiltä (23 yhdistystä). Kysyimme mm. mitä jäsenyhdistykset odottavat EOK:n tekevän yhdistysten hyväksi ja pyysimme ehdotuksia, toivomuksia sekä kannanottoja nykyisestä toiminnasta. Saimme runsaasti palautetta koko Espoon alueelta. Keskusjärjestö on ottanut palautteen vakavasti ja pyrkii vastaamaan siihen.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä ja kulttuuriretkiä.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina.

Vuosi on EOK:n 45. toimintavuosi.

Toiminta ja tapahtuma

Järjestämme syksyllä perinteisenä EOK:n OMAKOTIPÄIVÄNÄ jäsenistön kesken koulutus ja kehittämisseminaarin.

TUTUSTUMISRETKET espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.

Seuraamme kunnallisia maksuja ja taksoja sekä tasapuolista ja oikeudenmukaista suhtautumista omakotitoimintaa kohtaan verrattuna muuhun yhdistystoimintaan Pyrimme vaikuttamaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.

Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan EOK:n kotisivujen kautta (www.eokry.fi)  sekä  jäsenkirjeillä ja sähköpostilla.  Hoidamme tiedeotustoimintaa myös lehdistön ja Espoon Omakotilehden avulla. Seuraamme omakotiasumisen kehitystä, lainsäädäntää ja muita määräyksiä. Tuloksista tiedotetaan omakotiasukkaille.

Yhteistyö    Pidämme yhteyttä Espoon kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin sekä omakotiasumista
tukeviin järjestöihin ja toimijoihin, kuten Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiriin. Olemme mukana Espoon kaupungin asukasfoorumitoiminnassa yhteistyössä EKYLin ja ruotsinkielisen EBUFin kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ja naapurikuntien omakotiyhdistykset sekä monet espoolaiset liikeyritykset.

Hallitus 24.1.2012/12.3.2013
Vuosikokous 23.4.2013