Espoon pientalorakentamisen edellytyksiä parannettava 6.4.2005

Espoon kaupunginhallitus
PL 1,
02070 ESPOON KAUPUNKI
~

~
Espoon pientalorakentamisen edellytyksiä parannettava
~
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry on huolissaan siitä, että Espoon pientalotuotannon tavoitteet jäävät jatkuvasti toteutumatta.  Nyt jo neljäs perättäinen tutkimus osoittaa, että espoolaiset, niin täällä asuvat kuin tänne muuttavatkin, haluavat mieluiten asua pientalossa (80 %). Tähän toiveeseen tulee suhtautua vakavasti
~
Espoossa valmistui vuonna 2004 asuntoja yhteensä 2578 kpl, joista erillisiin pientaloihin 800 ja rivi- ja ketjutaloihin 267. Kerrostaloasuntoja valmistui siis 1511 ja pientaloasuntoja 1067, joka on vain 41,38 % asunnoista. Sama suhde on myös aloitettujen ja keskeneräisten rakennusten kohdalla.
~
Valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja pientalo-ohjelman mukaan Espoossa on tavoitteena 2500 asunnon vuosituotanto siten, että 1000 asuntoa valmistuu omakotitaloihin ja 500 rivitaloihin.~ Tästä tavoitteesta ollaan siis vielä kaukana.
~
Esitämme, että Espoossa paneudutaan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joilla kaavoissa jo valmiina olevan tonttivarannon kaavanmukaista rakentamista voidaan helpottaa.  Toisaalta tulee paneutua erityisesti myös valmiiden liikenneyhteyksien piirissä sijaitsevien uusien pientaloaluekokonaisuuksien pikaiseen kaavoitukseen.  Tällä mahdollistetaan yhtenäisten ja tarkoituksenmukaisten asuinalueiden rakentaminen
~
Kylämäisen asumisen mahdollisuuksia esimerkiksi Pohjois-Espoon yleiskaava-alueella voidaan parantaa, jos lohkomissäännökset korjataan vastaamaan tämän päivän tarpeita.  Esimerkiksi 10.000 m2 tontista voi nykysäännöin lohkaista vain yhden uuden rakennuspaikan.  Jos lohkomisen voisi suorittaa vaikkapa jokaista alkavaa 2000 m2 kohti, mahdollistettaisiin tiiviimpi ja kylämäisempi rakentaminen nykyisen harvan ja kaupunkirakennetta hajottavan käytännön sijaan.
~
Järjestömme yli 35 vuotta kestäneen toiminnan perusteella voimme väittää, että Espoon valtti ja hyvinvoinnin perustekijä on pientaloasuminen.  Siksi toivomme, että toimenpiteet pientalorakentamisen lisäämiseksi vastaamaan tavoitteita käynnistetään tehostetusti viipymättä.
~
~
Espoossa  6.4.2005
~
ESPOON OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ RY
~