Kannanotto Espoon asuntopolitiikasta 18.8.2003

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry
c/o Raimo Kukko
Kalastajankuja 8 A 2
02230 ESPOO
raimo.kukko@nic.fi
~

Espoon kaupunginhallitukselle

~
Kannanotto Espoon asuntopolitiikasta
~
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry esittää huolestuneisuutensa sen johdosta, että omakotiasumisen mahdollisuuksia Espoossa on tuntuvasti heikennetty.
Yhtenä syynä on Espoon valtuuston viime keväänä ottama yleiskaavalinjaus, jolla kasvun vaatima asuntorakentaminen ohjataan Länsiväylän varteen ja Leppävaaraan.
~
Näille jo valmiiksi hyvin kerrostalovaltaisesti rakennetuille alueille lähiympäristöineen ei ole mahdollisuutta lisätä pientalorakentamista niin, että hyvän asumisen kriteerit täyttyvät.
~
80 % espoolaisista haluaa asua pientaloissa.
Tehty linjaus on nyt karkeassa ristiriidassa tämän asukastoiveen kanssa.  Kun tähän vielä lisätään tehottomuus tonttimaan hankinnassa ja ponnettomuus pientaloalueiden kaavoituksessa, on seurauksena nyt nähtävissä varsinkin lapsiperheiden muuttovirta naapurikuntiin.
Niissä on oivallettu ruveta rakentamaan viihtyisiä omakotialueita erityisesti lapsiperheiden tarpeisiin.  Viime aikojen lehtikeskustelun perusteella muuttajia ovat olleet varsinkin espoolaisperheet, joiden työpaikka on Espoossa.
~
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry katsoo, että Espoon kokoisessa kaupungissa pientaloasumiselle on erinomaiset ja luontaiset edellytykset.  Miksi muuten asukkaat sitä haluaisivat?
Varsinkin hyvien liikenneyhteyksien ympäristöt ja rakentuvien alue- ja paikalliskeskusten lähialueet tulisi pikavauhtia tutkia ja asemakaavoittaa pientaloalueiksi.  Maankäyttösopimuksilla voidaan saada maksajat kunnallistekniikalle ja näin budjettivarat voidaan käyttää vanhojen alueiden kunnallistekniikan toteuttamiseen sovitun ohjelman mukaisesti.
~
Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry pitää myös tärkeänä sitä, että hyville veronmaksajille tarjotaan mahdollisuus asua laadukkaalla omakotialueella Espoossa.  Näin voidaan turvata myös kaupungin talouden kannalta tärkeiden veromarkkojen pysyminen omassa kaupungissa.

Espoossa 18. päivänä elokuuta 2003
~

Ilkka Ilomäki                   Raimo Kukko
varapuheenjohtaja               sihteeri

Jakelu  Kaupunginsuunnittelulautakunta
Tiedotusvälineet