Kaikki kirjoittajan admin artikkelit

Kiinnostaako asukasfoorumitoiminta?

Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmien jäsenhaku 2018-2020

Posted on 8.1.2018 | Kommentit pois päältäartikkelissa Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmien jäsenhaku 2018-2020

Kiinnostaako asukasfoorumitoiminta?
Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmiin haetaan jäseniä vuosiksi 2018-2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.4.2017 päättänyt että vuonna 2009 alkanutta asukasfoorumitoimintaa jatketaan kuluvallakin valtuustokaudella jokaisella seitsemällä suuralueella: Suur-Espoonlahti, Vanha-Espoo, Suur-Kauklahti, Suur-Leppävaara, Suur-Matinkylä, Pohjois-Espoo ja Suur-Tapiola.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on
– edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
– edistää asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua
– edistää asukkaiden omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi
– luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle
– edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumien valmisteluryhmät vastaavat alueillaan foorumitoiminnan organisoinnista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Tehtävä sisältää ohjelman suunnittelun ja alustajien hankinnan. Foorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut voi osallistua.

Jäsenet asukasfoorumien valmisteluryhmiin valitaan suuralueiden asukkaista ja alueilla toimivien rekisteröityjen yhdistysten edustajista. Kunkin valmisteluryhmän koko on enintään 15 henkilöä. Valinnan valmisteluryhmiin tekee kolmen keskusjärjestön (Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry ja Esbobygdens Ungdomsförbund rf) muodostama kuusijäseninen asukasfoorumityöryhmä.

Valmisteluryhmien jäseniksi haluavia pyydetään lähettämään lyhyt vapaamuotoinen hakemus yhteystietoineen 23.01.2018 mennessä osoitteella: Asukasfoorumityöryhmä, Raimo Kukko, Merivalkama 8 C 38
023200 ESPOO tai sähköpostilla raimo.kukko@nic.fi

Tiedusteluihin vastaa asukasfoorumityöryhmän sihteeri Raimo Kukko,
puh. 0505298786.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Asuminen/Asukastoiminta/Asukasfoorumit

Espoossa 05.01.2018 Asukasfoorumityöryhmä

EOK, toimintakertomus vuodelta 2016

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 48. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla, sähköposteilla sekä Espoon Omakotilehdessä sekä Omakotipäivän luennoilla. EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on 5114 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA OSALLISTUMISET HALLITUKSEN KOKOUKSIIN
Simo J. Laakso, puheenjohtaja 9 (9)
Martti Kaasinen, 19.4. saakka 1 (3)
Kirsti Kettunen 5 (9)
Esko Meuronen, varapuheenjohtaja 6 (9)
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja 9 (9)
Sten Lindgren 9 (9)
Seija Lohikoski 9 (9)
Eila Ruuth-Idman 4 (9)
Kari Simonen, 19.4. alkaen 5 (6)
Raimo Tiilikainen 4 (9)

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaisena toiminnantarkastaja oli Tuula Grundström ja varatoiminnantarkastajana oli Anneli Ojanperä.

JÄSENYHDISTYKSET
1. Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2. Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3. Friisilän Omakotiyhdistys ry
4. Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5. Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6. Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7. Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8. Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9. Laajalahti ry
10. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
11. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
12. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
13. Mankkaa-seura ry
14. Nuuksio-seura ry
15. Odilammen Omakotiyhdistys ry
16. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
17. Pro Ruukinranta ry
18. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
19. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
20. Sommarö-Seura ry
21. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
22. Tuomarila-seura ry
23. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.4.2016 Espoon valtuustotalon kahviossa.
Puheenjohtaja Simo Laakso toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen ja kertoi
EOK:n toiminnasta vuoden 2016 aikana. Tämän jälkeen kotimaisen ikkunanvalmistaja Skaalan edustaja Marko Pesonen kertoi uusista ikkunoista, joissa vaihtoilma tulee puhtaampana sisään. Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu kyseisistä ikkunoista. Paikalla oli edustajia kymmenestä yhdistyksestä yhteensä 15 henkilöä.
Kotiseuturetki
EOK:n kesäretki tehtiin KAMUN näyttelyyn” Lasin aika” keskiviikkona 28.9.2016. Sten Lindgren hoiti kaikki retkeen liittyvät asiat hienosti. Tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä.

Omakotipäivä
Omakotipäivä pidettiin tiistaina 15.11.2016 klo 17.00 – 20.00 valtuustotalon kahviossa.
Ohjelma:
* Janne Käpylehdon esitelmöi aurinkosähköstä. Hän on julkaisut aiheesta kirjan ”Mökille sähköt auringosta & tuulesta”.
* Teemu Kettusen selostus Puuvaja-hankkeesta. Hanke saa tukea vuosina 2015 -2017 Uudenmaan liitolta EU:n aluekehitysrahastolta. Urbaani puuvaja –hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto.
Päivän ohjelma oli mielenkiintoinen ja yleisö esitti paljon kysymyksiä.
Omakotipäivään osallistui 22 henkilöä.

ASUKASFOORUMIT
EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostamassa 6 henkilön asukasfoorumityöryhmässä on kaksi edustajaa kustakin keskusjärjestöstä. Työryhmä hoitaa yhteisiä asioita ja on linkkinä kaupungin suuntaan.. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2013 – 2016.
TIEDOTUSTOIMINTA
Omia tiedotteita lähetettiin useita. Niissä on kerrottu ajankohtaisista aiheista.
Välitettiin Suomen Omakotiliiton tiedotteita.

HUOMIONOSOITUKSET
Kauklahden Omakotiyhdistys 10 vuotta
Kauklahden Omakotiyhdistys vietti 10-vuotisjuhlaa sunnuntaina 10.4.2016 Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksessa. Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät onnittelemassa juhlivaa yhdistystä ja luovuttivat seuralle EOK:n pöytästandartin.

Mankkaa-seura 50 vuotta
Mankkaa- seura vietti 50-vuotisjuhlia Mankkaan makasiinilla sunnuntaina 28.8.2016. Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät onnittelemassa juhlivaa yhdistystä.

Tuomarila-seura 50 vuotta
Tuomarila-seura vietti 50-vuotisjuhlia lauantaina 15.10.2016. EOK:n edustajina puheenjohtaja ja sihteeri veivät EOK:n viirin juhlivalle yhdistykselle.

Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkit
Vuoden aikana EOK:n hallituksen jäsenet Raimo Kukko ja Seija Lohikoski ovat saaneet Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin.

Kotiseutuliiton sääntöjen mukaan kultainen ansiomerkki voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja ansiokkaasti.
Edellyttää käytännössä vähintään 20 vuoden osallistumista tai muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä erittäin merkittäviä tekoja kotiseututyön tai järjestötoiminnan hyväksi.

EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA
On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistettävät pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista.
EOK on ollut tiiviissä yhteistyössä Omakotiliiton kanssa. EOK:n jäsenet ovat myös osallistuneet runsaasti Omakotiliiton tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuoropuhelu on ollut puolin ja toisin vilkasta ja rakentavaa.
Luonnollisesti käydään keskusteluja myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien sekä luottamushenkilöiden kanssa. Suhdetoiminta ei ole pelkästään vaatimusten esittämistä vaan myös keskusteluja miten asiat saadaan paremmin ja joustavammin järjestymään.
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Copy Shop, OP-Puu, Stark Oy, Värisilmä Espoo Muurala, Ilmalinja Oy, Raksystems ja Muhevainen.
TALOUS Talousasiat esitetään omana kertomuksena.
Espoossa 18.1.2017.
Hallitus

EOK:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Yleistä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry, EOK on suorittanut kyselyn jäsenyh-distyksiltä (24 yhdistystä). Kysyimme mm. mitä jäsenyhdistykset odottavat EOK:n tekevän yhdistysten hyväksi ja pyysimme ehdotuksia, toivomuksia sekä kannanottoja nykyisestä toiminnasta. Saimme runsaasti palautetta koko Espoon alueelta. Keskusjärjestö on ottanut palautteen vakavasti ja pyrkii vastaamaan siihen.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä ja kulttuuriretkiä.
Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina. Vuosi on EOK:n 48. toimintavuosi.

Toiminta ja tapahtuma
Perinteinen EOK:n OMAKOTIPÄIVÄ järjestetään loka- marraskuussa.
Tutustumisretket espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.
Seuraamme kunnallisia maksuja ja taksoja sekä tasapuolista ja oikeudenmukaista suhtautumista omakotitoimintaa kohtaan verrattuna muuhun yhdistystoimintaan Pyrimme vaikuttamaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 suunnittelu aloitetaan.
EOK viettää 50-vuotisjuhlavuotta v. 2018, juhlasuunnitelmat käynnistetään.

Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan EOK:n kotisivujen kautta (www.eokry.fi) sekä jäsenkirjeillä ja sähköpostilla. Hoidamme tiedeotustoimintaa myös lehdistön avulla. Seuraamme omakotiasumisen kehitystä, lainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Tuloksista tiedote-taan omakotiasukkaille.

Yhteistyö Pidämme yhteyttä Espoon kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin sekä omakotiasumista
tukeviin järjestöihin ja toimijoihin, kuten Suomen Omakotiliittoon sekä Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiriin. Olemme mukana Espoon kaupungin asukasfoorumitoiminnassa yhteistyössä EKYLin ja ruotsinkielisen EBUFin kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ja naapurikuntien omakotiyhdistykset sekä monet espoolaiset liikeyritykset

Hallitus 21.4.2015/20.1.2016/19.4.2016

EOK:n toimintakertomus vuodelta 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 47. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla, sähköposteilla sekä Espoon Omakotilehdessä sekä Omakotipäivän luennoilla. EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on 5450 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA OSALLISTUMISET HALLITUKSEN KOKOUKSIIN
Simo J. Laakso, puheenjohtaja, Laajalahti ry 8 (9)
Martti Kaasinen, Friisilän Oky, 21.4. alkaen 3 (6)
Kirsti Kettunen, Tuomarila-seura ry 9 (9)
Esko Meuronen, varapuheenjohtaja, Rastaalan Omakotiyhdistys ry 7 (9)
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry 9 (9)
Sten Lindgren, Pro Ruukinranta ry 8 (9)
Seija Lohikoski, Nuuksio-seura ry 8 (9)
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry 7 (9)
Kari Simonen, Kauklahden Omakotiyhdistys, 21.4. saakka 3 (3)
Raimo Tiilikainen, Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry 7 (9)

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaisena toiminnantarkastaja oli Tuula Grundström ja varatoiminnantarkastajana oli Anneli Ojanperä.

JÄSENYHDISTYKSET
1. Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2. Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3. Friisilän Omakotiyhdistys ry
4. Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5. Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6. Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7. Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8. Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9. Laajalahti ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksio-seura ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Pro Ruukinranta ry
19. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
20. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
21. Sommarö-Seura ry
22. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
23. Tuomarila-seura ry
24. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.4.2015 Espoon valtuustotalon kahviossa.
Puheenjohtaja Simo Laakso toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen ja kertoi
EOK:n toiminnasta vuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen Rollock Oy:n edustaja Ari Rekonen esitteli heidän yrityksensä uutuutta helppokäyttöistä ”älylukkoa”.

Kotiseuturetki
Valtakunnalliset kotiseutupäivät olivat Espoossa 6. – 9.8.2015. Päivillä oli paljon Espooseen suuntautuneita retkiä, joille moni omakotiyhdistysten edustaja osallistui.
Hallitus päätti, ettei EOK järjestä omaa retkeä tänä kesänä.

Omakotipäivä
Omakotipäivä pidettiin tiistaina 11.11.2015 Espoon valtuustotalon kahviossa.
Tilaisuuden tervehdyssanat esitti EOK:n hallituksen jäsen Raimo Tiilikainen.
Alustajat ja aiheet olivat:
* Timo Kuusiola Kuluttajien energianeuvonta
– Omakotitalojen energiaratkaisut sekä niiden vertailu perustamis-,
muutos- ja käyttökustannukset ml.
* Kaija Savolainen Suomen Omakotiliitto (SOKL)
– Omakotitalojen lämmitysjärjestelmien yleistrendit ja kustannusten
kotitalousvähennysoikeus
Alustajien esitysten jälkeen käytiin vilkas keskustelu, jota johti Raimo Tiilikainen.

Tilaisuudesta on tiedotettu jäsentiedotteella kaksi kertaa ja ilmoituksilla Länsiväylässä 11.11.2015 sekä Omakoti-lehdessä.
Osanottajia oli 27 ja tilaisuutta pidettiin erittäin onnistuneena.

ASUKASFOORUMIT
EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostamassa 6 henkilön asukasfoorumityöryhmässä on kaksi edustajaa kustakin keskusjärjestöstä. Työryhmä hoitaa yhteisiä asioita ja on linkkinä kaupungin suuntaan.. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2013 – 2016.
TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon Omakoti -lehdessä on EOK:lla oma sivu, jossa tiedotetaan kaikille espoolaisille pientaloasukkaille tärkeistä asioista. Vuoden aikana lehti ilmestyi kuusi kertaa ja sen jakelulevikki oli n. 33000 kappaletta.
Tiedotteita lähetettiin useita. Niissä on kerrottu ajankohtaisista aiheista.

HUOMIONOSOITUKSET
Anja Pankasalo siirtyi ajasta iäisyyteen 15.7.2015
Me omakotiyhdistysten jäsenet olemme ottaneet murheellisin mielin vastaan tiedon pitkäaikaisen EOK:n puheenjohtajan Anja Pankasalon poismenosta. Hän menehtyi pitkään kestäneen sairauden murtamana 15.7.2015.
Anja aloitti kotiseututyön 1970-luvulla ja jatkoi vuosikymmenten ajan.
Monet muistavat Anjan järjestämät kotiseuturetket sekä koko Espoon kattavat vihertekokilpailut. Anjan kotiseututyö ylettyi koko Espooseen.
Hän oli alueneuvottelukuntatyöryhmän jäsen ja myöhemmin asukasfoorumityöryhmän puheenjohtaja. Lisäksi Anja toimi Espoon Omakoti -lehden päätoimittajana.
Anja sai Suomen Kotiseutuliiton ansiomitalin vuonna 2000 ja Espoo-mitalin työstään Espoon kaupungin hyväksi vuonna 2007 ja Kotiseutukummin arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 2012.

Esko Meuronen kotiseutukummiksi
EOK:n varapuheenjohtaja Esko Meuronen vastaanotti kotiseutukummin kunniakirjan sekä apostolinlusikan lauantaina 8.8.2015 Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalajuhlassa. Kotiseutukummin arvonimi myönnetään kotiseututyössä erityisesti ansioituneelle henkilölle. Tunnustus jaettiin nyt seitsemännen kerran. Sen myöntävät Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten keskusjärjestö EOK ja Esbo hembygdsförening yhteisellä päätöksellä. Kotiseutukummin arvonimi on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 2003.

EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA
On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistettävät pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista.
EOK on ollut tiiviissä yhteistyössä Omakotiliiton kanssa. EOK:n jäsenet ovat myös osallistuneet runsaasti Omakotiliiton tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuoropuhelu on ollut puolin ja toisin vilkasta ja rakentavaa.
Luonnollisesti käydään keskusteluja myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien sekä luottamushenkilöiden kanssa. Suhdetoiminta ei ole pelkästään vaatimusten esittämistä vaan myös keskusteluja miten asiat saadaan paremmin ja joustavammin järjestymään.
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Copy Shop, OP-Puu, Stark Oy, Värisilmä Espoo Muurala, Ilmalinja Oy, Raksystems ja Muhevainen.
TALOUS Talousasiat esitetään omana kertomuksena.
Espoossa 20.1.2016.
Hallitus

EOK:n hallitus v. 2017

Esko Meuronen, puheenjohtaja
Herraskuja 4
02620 ESPOO
puh. 040 501 5023
esko_meuronen@hotmail.com

Antti Järvinen
Paimenportti 1 A
02330 ESPOO
040 501 1450
antti.jarvinen@hemajac.fi

Kirsti Kettunen
Joupinmäenrinne 4 b 38
02760 ESPOO
puh. 040 708 4587
kirsti.Kettunen@pp.inet.fi

Simo J. Laakso
Ruukinrannantie 19
02600 ESPOO
puh. 0500 709 262
simo.laakso@sci.fi

Sten Lindgren, varapuheenjohtaja
Joel Rundtintie 3 A
02600 ESPOO
puh. 050 552 1061
trolle@suomi24.fi

Seija Lohikoski
Nupurinrinne 11
02820 ESPOO
puh. 040 560 5269
seija.lohikoski@kolumbus.fi

Eila Ruuth-Idman
Seilikaari 5-7 D 11
02180 ESPOO
Puh. 050 412 0917
eila.ruuth-idman@luukku.com

Raimo Tiilikainen
Anfallintie 18 C
02920 ESPOO
puh. 050 366 7766
raimo.tiilikainen@kolumbus.fi

Anja Pankasalo in memoriam

Anja Pankasalo in memoriam

Espoon kotiseutuväki sai keskellä kauneinta kesää suru-uutisen. Espoon 5. kotiseutukummi Anja Pankasalo kuoli 15.7.2015 vain 69 vuoden iässä. Työelämä toi Säkylässä syntyneen Pankasalon jo nuorena pääkaupunkiseudulle, ja Espooseen hän muutti vuonna 1980.

Paikallisyhdistyksessään Laajalahti ry:ssä Pankasalo toimi johtokunnan jäsenenä, sihteerinä ja sittemmin puheenjohtajana yhteensä noin neljännesvuosisadan ajan. Hän osallistui aktiivisesti myös koko Espoon laajuiseen kotiseututyöhön toimien Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön puheenjohtajana sekä Espoon Omakoti -lehden päätoimittajana. Hän oli jäsenenä alueneuvottelukuntatyöryhmässä sekä toimi asukasfoorumityöryhmässä ensin puheenjohtajana ja sittemmin jäsenenä.

Pankasalo toimi Espoon ja espoolaisten hyväksi myös kunnallispolitiikassa kaupunginvaltuutettuna vuosina 1993-2008 ja sen jälkeen vielä varavaltuutettuna.

Anja Pankasalo palkittiin vuonna 2000 Suomen Kotiseutuliiton ansiomitalilla sekä vuonna 2007 Espoo-mitalilla toiminnastaan Espoon hyväksi. Kotiseutukummin arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 2012.

Esko Meuronen kotiseutukummiksi

Kotiseutukummin arvonimi Esko Meuroselle
Posted on 12.8.2015 | Kommentit pois päältä artikkelissa Kotiseutukummin arvonimi Esko Meuroselle
Espoolaiselle Esko Meuroselle on Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä myönnetty Espoon kotiseutukummin arvonimi. Meuronen vastaanotti kotiseutukummin kunniakirjan sekä apostolinlusikan lauantaina 8.8. Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalajuhlassa.

EKYLin puheenjohtaja Mikko Perkko (vasemmalla) ojentaa Kotiseutukummin kunniakirjan Esko Meuroselle (oikealla) Kotiseutupäivien gaalajuhlassa.
Esko Meuronen on toiminut pitkään aktiivisesti espoolaisen kotiseudun puolesta. Omalla asuinalueellaan Rastaalassa Meuronen on ollut aktiivisena jäsenenä Rastaalan Omakotiyhdistyksen hallituksessa vuodesta 1990 saakka, suurimman osan aikaa yhdistyksen puheenjohtajana. Meuronen toimii EOK:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä EKYLin hallituksen aktiivisena varajäsenenä. Hän oli mukana Leppävaaran alueneuvottelukunnassa ja on tällä hetkellä asukasfoorumien Suur-Leppävaaran valmisteluryhmän jäsen.
Yhdistystoiminnan lisäksi Meuronen on työskennellyt espoolaisen kotiseudun hyväksi kunnallisten luottamustehtävien kautta. Erityisesti voi mainita hänen pitkän työrupeamansa teknisessä lautakunnassa. Tällä hetkellä Meuronen on Espoon vanhusneuvoston jäsen.

Tuore kotiseutukummi kiitti arvonimestä ja lausui yleisölle muutaman sanan kotiseututyön tärkeydestä.
Kotiseutukummin arvonimi myönnetään kotiseututyössä erityisesti ansioituneelle henkilölle. Tunnustus jaettiin nyt seitsemännen kerran. Sen myöntävät Espoon kaupunginosayhdistysten Liitto EKYL, Espoon Omakotiyhdistysten keskusjärjestö EOK ja Esbo hembygdsförening yhteisellä päätöksellä, joka edustaa lähes 60 Espoossa toimivaa paikallista yhdistystä. Kotiseutukummin arvonimi on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 2003.

Toimintakertomus vuodelta 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 46. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla, sähköposteilla sekä Espoon Omakotilehdessä sekä Omakotipäivän luennoilla. EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on 5183 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA OSALLISTUMISET HALLITUKSEN KOKOUKSIIN
Simo J. Laakso, puheenjohtaja, Laajalahti ry 7 (7)
Kirsti Kettunen, Tuomarila-seura ry, 19.3.2014 alkaen 5 (5)
Esko Meuronen, varapuheenjohtaja, Rastaalan Omakotiyhdistys ry 6 (7)
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry 7 (7)
Sten Lindgren, Pro Ruukinranta ry 5 (7)
Seija Lohikoski, Nuuksio-seura ry 7 (7)
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry 5 (7)
Kari Simonen, Kauklahden Omakotiyhdistys 7 (7)
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry, 19.3.2014 saakka 1 (2)
Raimo Tiilikainen, Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry 6 (7)

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaisena toiminnantarkastaja oli Tuula Grundström ja varatoiminnantarkastajana oli Anneli Ojanperä.

JÄSENYHDISTYKSET
1. Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2. Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3. Friisilän Omakotiyhdistys ry
4. Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5. Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6. Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7. Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8. Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9. Laajalahti ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksio-seura ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Pro Ruukinranta ry
19. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
20. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
21. Sommarö-Seura ry
22. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
23. Tuomarila-seura ry
24. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.3.2014 Espoon valtuustotalon kahviossa.
Puheenjohtaja Simo Laakso toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen ja kertoi
EOK:n toiminnasta vuoden 2014 aikana.

Kotiseuturetki
Tänä vuonna EOK:n kotiseuturetken kohteena oli Marketanpuisto. Retken aluksi oli tunnin esittelykierros puiston alueella. Esittelykierroksen jälkeen oli yhteinen kahvitilaisuus. Kahvituksen jälkeen oli vapaata tutustumista puistoon. Retkelle osallistui 22 henkilö.

Omakotipäivä
Omakotipäivä pidettiin tiistaina 16.10.2014 Espoon valtuustotalon kahviossa.
Tilaisuuden tervehdyssanat esitti EOK:n puheenjohtaja Simo J. Laakso.

Tämän jälkeen tilaisuutta johti EOK:n hallituksen jäsen Sten Lindgren.
Omakotiliiton viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine esitelmöi seuraavista aiheista:
”Raportointivelvollisuus kaikista rakennusluvan alaisista töistä.” ja
”Energiatodistuksen nykytila.”
Molemmista aiheista käytiin vilkas keskustelu.

Omakotitalojen paloturvallisuudesta piti Raimo Savilampi Espoon VPK:sta hyvin mielenkiintoisen esityksen.
Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä.

ASUKASFOORUMIT
EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostamassa 6 henkilön asukasfoorumityöryhmässä on kaksi edustajaa kustakin keskusjärjestöstä. Työryhmä hoitaa yhteisiä asioita ja on linkkinä kaupungin suuntaan.. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2013 – 2016.

TIEDOTUSTOIMINTA
Espoon Omakoti -lehdessä on EOK:lla oma sivu, jossa tiedotetaan kaikille espoolaisille pientaloasukkaille tärkeistä asioista. Vuoden aikana lehti ilmestyi viisi kertaa ja sen jakelulevikki oli n. 33000 kappaletta.
Tiedotteita on lähetetty 26 kappaletta. Niissä on kerrottu ajankohtaisista aiheista: Sako- ja umpikaivojen kuljetusten muutoksesta, energiatodistuksesta, Suomen Omakotiliiton tiedotteista, kotiseuturetkestä, sekä Omakotipäivästä.

HUOMIONOSOITUKSET
Nuuksio-seura täytti 85 vuotta ja piti loistavat juhlan Honkamajalla11.10.2014 Puheenjohtaja Simo J. Laakso kävi onnittelemassa juhlivaa yhdistystä.

EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA
On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistettävät pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista.
EOK on ollut tiiviissä yhteistyössä Omakotiliiton kanssa. Keskusjärjestö on tukenut mm. energiatodistuslain muuttamiseksi järjestettyä kansalaisaloitetta jakaen Omakotiliiton aineistoa ja kannatusilmoituksia sekä puhunut aloitteen puolesta, seurannut tilanteen muuttumista ja tiedottanut siitä jäsenkunnalleen. EOK:n jäsenet ovat myös osallistuneet runsaasti Omakotiliiton tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuoropuhelu on ollut puolin ja toisin vilkasta ja rakentavaa.
EOK otti kantaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY;n ajamaan sako- ja umpikaivolietteen kuljetusta koskevaan asiaan. On oltu yhteydessä myös kaivoja tyhjentäviin yhtiöihin, esim. Lassila & Tikanoja ja Eerola-Yhtiöt.
Luonnollisesti käydään keskusteluja myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien sekä luottamushenkilöiden kanssa. Suhdetoiminta ei ole pelkästään vaatimusten esittämistä vaan myös keskusteluja miten asiat saadaan paremmin ja joustavammin järjestymään.
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Copy Shop, Espoon Puukeskus, OP-Puu, Starkki Oy, Värisilmä Espoo Muurala, Ilmalinja Oy ja Raksystems Anticimex.
TALOUS Talousasiat esitetään omana kertomuksena.
Espoossa 15.1.2015.
Hallitus