EOK, toimintakertomus vuodelta 2016

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ Kulunut vuosi oli EOK:n 48. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla, sähköposteilla sekä Espoon Omakotilehdessä sekä Omakotipäivän luennoilla. EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on 5114 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA OSALLISTUMISET HALLITUKSEN KOKOUKSIIN
Simo J. Laakso, puheenjohtaja 9 (9)
Martti Kaasinen, 19.4. saakka 1 (3)
Kirsti Kettunen 5 (9)
Esko Meuronen, varapuheenjohtaja 6 (9)
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja 9 (9)
Sten Lindgren 9 (9)
Seija Lohikoski 9 (9)
Eila Ruuth-Idman 4 (9)
Kari Simonen, 19.4. alkaen 5 (6)
Raimo Tiilikainen 4 (9)

TOIMINNANTARKASTAJAT
Varsinaisena toiminnantarkastaja oli Tuula Grundström ja varatoiminnantarkastajana oli Anneli Ojanperä.

JÄSENYHDISTYKSET
1. Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2. Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3. Friisilän Omakotiyhdistys ry
4. Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5. Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6. Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7. Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8. Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9. Laajalahti ry
10. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
11. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
12. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
13. Mankkaa-seura ry
14. Nuuksio-seura ry
15. Odilammen Omakotiyhdistys ry
16. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
17. Pro Ruukinranta ry
18. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
19. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
20. Sommarö-Seura ry
21. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
22. Tuomarila-seura ry
23. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

JÄSENTOIMINTA
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.4.2016 Espoon valtuustotalon kahviossa.
Puheenjohtaja Simo Laakso toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen ja kertoi
EOK:n toiminnasta vuoden 2016 aikana. Tämän jälkeen kotimaisen ikkunanvalmistaja Skaalan edustaja Marko Pesonen kertoi uusista ikkunoista, joissa vaihtoilma tulee puhtaampana sisään. Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu kyseisistä ikkunoista. Paikalla oli edustajia kymmenestä yhdistyksestä yhteensä 15 henkilöä.
Kotiseuturetki
EOK:n kesäretki tehtiin KAMUN näyttelyyn” Lasin aika” keskiviikkona 28.9.2016. Sten Lindgren hoiti kaikki retkeen liittyvät asiat hienosti. Tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä.

Omakotipäivä
Omakotipäivä pidettiin tiistaina 15.11.2016 klo 17.00 – 20.00 valtuustotalon kahviossa.
Ohjelma:
* Janne Käpylehdon esitelmöi aurinkosähköstä. Hän on julkaisut aiheesta kirjan ”Mökille sähköt auringosta & tuulesta”.
* Teemu Kettusen selostus Puuvaja-hankkeesta. Hanke saa tukea vuosina 2015 -2017 Uudenmaan liitolta EU:n aluekehitysrahastolta. Urbaani puuvaja –hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto.
Päivän ohjelma oli mielenkiintoinen ja yleisö esitti paljon kysymyksiä.
Omakotipäivään osallistui 22 henkilöä.

ASUKASFOORUMIT
EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostamassa 6 henkilön asukasfoorumityöryhmässä on kaksi edustajaa kustakin keskusjärjestöstä. Työryhmä hoitaa yhteisiä asioita ja on linkkinä kaupungin suuntaan.. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2013 – 2016.
TIEDOTUSTOIMINTA
Omia tiedotteita lähetettiin useita. Niissä on kerrottu ajankohtaisista aiheista.
Välitettiin Suomen Omakotiliiton tiedotteita.

HUOMIONOSOITUKSET
Kauklahden Omakotiyhdistys 10 vuotta
Kauklahden Omakotiyhdistys vietti 10-vuotisjuhlaa sunnuntaina 10.4.2016 Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksessa. Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät onnittelemassa juhlivaa yhdistystä ja luovuttivat seuralle EOK:n pöytästandartin.

Mankkaa-seura 50 vuotta
Mankkaa- seura vietti 50-vuotisjuhlia Mankkaan makasiinilla sunnuntaina 28.8.2016. Puheenjohtaja ja sihteeri kävivät onnittelemassa juhlivaa yhdistystä.

Tuomarila-seura 50 vuotta
Tuomarila-seura vietti 50-vuotisjuhlia lauantaina 15.10.2016. EOK:n edustajina puheenjohtaja ja sihteeri veivät EOK:n viirin juhlivalle yhdistykselle.

Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkit
Vuoden aikana EOK:n hallituksen jäsenet Raimo Kukko ja Seija Lohikoski ovat saaneet Suomen Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin.

Kotiseutuliiton sääntöjen mukaan kultainen ansiomerkki voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja ansiokkaasti.
Edellyttää käytännössä vähintään 20 vuoden osallistumista tai muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä erittäin merkittäviä tekoja kotiseututyön tai järjestötoiminnan hyväksi.

EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA
On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistettävät pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista.
EOK on ollut tiiviissä yhteistyössä Omakotiliiton kanssa. EOK:n jäsenet ovat myös osallistuneet runsaasti Omakotiliiton tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuoropuhelu on ollut puolin ja toisin vilkasta ja rakentavaa.
Luonnollisesti käydään keskusteluja myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien sekä luottamushenkilöiden kanssa. Suhdetoiminta ei ole pelkästään vaatimusten esittämistä vaan myös keskusteluja miten asiat saadaan paremmin ja joustavammin järjestymään.
Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Copy Shop, OP-Puu, Stark Oy, Värisilmä Espoo Muurala, Ilmalinja Oy, Raksystems ja Muhevainen.
TALOUS Talousasiat esitetään omana kertomuksena.
Espoossa 18.1.2017.
Hallitus