EOK:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Yleistä Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia espoolaisten omakoti- ja kotiseututyötä tekevien yhdistysten yhdyssiteenä sekä yhteisten ja yleisten etujen valvojana.

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry, EOK on suorittanut kyselyn jäsenyh-distyksiltä (24 yhdistystä). Kysyimme mm. mitä jäsenyhdistykset odottavat EOK:n tekevän yhdistysten hyväksi ja pyysimme ehdotuksia, toivomuksia sekä kannanottoja nykyisestä toiminnasta. Saimme runsaasti palautetta koko Espoon alueelta. Keskusjärjestö on ottanut palautteen vakavasti ja pyrkii vastaamaan siihen.

Tätä tarkoitustaan se toteuttaa mm. järjestämällä kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä omakotipäiviä ja kulttuuriretkiä.
Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kaupunkikehitykseen niin, että turvataan omakotialueiden säilyminen ja kehittäminen viihtyisinä, elinvoimaisina ja turvallisina asuinalueina. Vuosi on EOK:n 48. toimintavuosi.

Toiminta ja tapahtuma
Perinteinen EOK:n OMAKOTIPÄIVÄ järjestetään loka- marraskuussa.
Tutustumisretket espoolaiseen asumiskulttuuriin jatkuvat. Ohjelmassa on perinteinen kotiseuturetki.
Seuraamme kunnallisia maksuja ja taksoja sekä tasapuolista ja oikeudenmukaista suhtautumista omakotitoimintaa kohtaan verrattuna muuhun yhdistystoimintaan Pyrimme vaikuttamaan niihin omakoti-asukkaan etujen mukaisesti.
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 suunnittelu aloitetaan.
EOK viettää 50-vuotisjuhlavuotta v. 2018, juhlasuunnitelmat käynnistetään.

Tiedottaminen
Tiedotus hoidetaan EOK:n kotisivujen kautta (www.eokry.fi) sekä jäsenkirjeillä ja sähköpostilla. Hoidamme tiedeotustoimintaa myös lehdistön avulla. Seuraamme omakotiasumisen kehitystä, lainsäädäntöä ja muita määräyksiä. Tuloksista tiedote-taan omakotiasukkaille.

Yhteistyö Pidämme yhteyttä Espoon kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin sekä omakotiasumista
tukeviin järjestöihin ja toimijoihin, kuten Suomen Omakotiliittoon sekä Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiriin. Olemme mukana Espoon kaupungin asukasfoorumitoiminnassa yhteistyössä EKYLin ja ruotsinkielisen EBUFin kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ja naapurikuntien omakotiyhdistykset sekä monet espoolaiset liikeyritykset

Hallitus 21.4.2015/20.1.2016/19.4.2016