Laajalahti ry

http://www.laajalahtiry.fi

Aura Paloheimo, puheenjohtaja
Heinjoenpolku 3 A 7
02140 Espoo
Puh. 040 079 4311
aura.paloheimo@aalto.fi

Sari Ojanen, varapuheenjohtaja
Kaukolantie 5
02140 Espoo
puh. kotiin 09 541 9592
ojanenet@kolumbus.fi

Rea Wallenius, sihteeri
Terijoentie 11 A
02130 Espoo
Puh. 09 465 246
reawwg@gmail.com