Tillinmäen Asukasyhdistys ry

www.tillinmaki.fi

Jari Ikänen, puheenjohtaja

Juha Seppänen , varapuheenjohtaja

Marika Ryynänen, sihteeri
marika.k.ryynanen@gmail.com