Toimintakertomus

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry EOK

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

YLEISTÄ

Kulunut vuosi oli EOK:n 45. toimintavuosi. Olemme keskittyneet toiminnassamme antamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman paljon tietoa omien toiminta-edellytysten parantamiseksi. Tiedonvälitys hoidettiin tiedotteilla, kotisivuilla, sähköposteilla sekä Espoon Omakotilehdessä sekä Omakotipäivän luennoilla. EOK:n yhdistysten jäsenmäärä on 5410 perhekuntaa.

HALLITUKSEN JÄSENET JA OSALLISTUMISET HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Simo J. Laakso, puheenjohtaja, Laajalahti ry                         7 (7)
Esko Meuronen, varapuheenjohtaja, Rastaalan Omakotiyhdistys ry       2 (7)
Raimo Kukko, sihteeri/rahastonhoitaja, Friisilän Omakotiyhdistys ry  7 (7)
Sten Lindgren, Pro Ruukinranta ry, 23.4.2014 alkaen                  5 (5)
Seija Lohikoski, Nuuksio-Seura ry, 23.4.2014 alkaen                  5 (5)
Ari Nykvist, varapuheenjohtaja v. 2012, 23.4.2014 asti               1 (2)
Eila Ruuth-Idman, Mankkaa-seura ry                                   6 (7)
Kari Simonen, Kauklahden Omakotiyhdistys                             5 (7)
Marja Sipilä, Tuomarila-seura ry                                     7 (7)
Raimo Tiilikainen, Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry          4 (7)

TOIMINNANTARKASTAJAT

Varsinaisena toiminnantarkastaja oli Tuula Grundström ja varatoiminnantarkastajana oli Anneli Ojanperä.

JÄSENYHDISTYKSET

1. Espoon ja Kauniaisten Pienkiinteistöt ry
2. Etelä-Espoon Omakotiyhdistys ry
3. Friisilän Omakotiyhdistys ry
4. Gumbölen Omakotiyhdistys ry
5. Järvenperän Omakotiyhdistys ry
6. Kauklahden Omakotiyhdistys ry
7. Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry
8. Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry
9. Laajalahti ry
10. Lahnus-Takkulanseudun Omakotiyhdistys ry
11. Leppäsillan Omakotiyhdistys ry
12. Lillhemtin Omakotiyhdistys ry
13. Lounais-Espoon Omakotiyhdistys ry
14. Mankkaa-seura ry
15. Nuuksio-Seura ry
16. Odilammen Omakotiyhdistys ry
17. Pihlajamäen Omakotiyhdistys ry
18. Pro Ruukinranta ry
19. Rastaalan Omakotiyhdistys ry
20. Röylän-Bodomin Seudun Omakotiyhdistys ry
21. Sommarö-Seura ry
22. Tillinmäen Pienkiinteistöyhdistys ry
23. Tuomarila-seura ry
24. Vanhakartanon Omakotiyhdistys ry

 

JÄSENTOIMINTA

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.4.2013 LähiTapiolan pääkonttorissa Tapiolassa.

Puheenjohtaja Simo Laakso toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen ja kertoi EOK:n toiminnasta.

Kokouksen aluksi LähiTapiolan edustaja Ari Rekonen kertoi eduista, joita LähiTapiola tarjoaa omakotiyhdistysten jäsenille.

Kotiseuturetki

Tänä vuonna EOK:n kotiseuturetken kohteena oli Suomen Luontokeskus Haltia, Nuuksion Solvallassa. Retken aluksi Haltian asiakasneuvoja Paula Lappalainen kertoi Haltian arkkitehtuurista, suunnittelusta, synnystä sekä esillä olevasta näyttelystä. Esittelyn jälkeen tutustuimme näyttelyyn. Näyttelyn jälkeen EOK tarjosi osanottajille kahvit. Tämän jälkeen retkeläiset tutustuivat luontopolkuun ja kävelivät kaksi kilometriä pitkän Maahisen kierroksen. Retkeläisiä kierroksella opasti Seija Lohikoski.

Omakotipäivä

Omakotipäivä pidettiin tiistaina 22.10.2013 LähiTapiolan pääkonttorissa.

Ohjelma oli hyvin mielenkiintoinen ja herätti vilkasta keskustelua.

Ohjelmassa oli tietopaketit energiatodistuksesta, kiinteistöjen vakuutuksista, kuntotarkastuksesta sekä kiinteistön kaupasta kiinteistövälittäjän avulla. Eniten keskustelua aiheutti energiatodistus. Se on pakollinen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 1.6.2013 alkaen uudisrakennuksissa, asuinkerrostaloissa ja 1980 tai sen jälkeen rakennetuissa pientaloissa. 1.7.2014 alkaen energiatodistus on pakollinen rivi- ja ketjutaloissa, 1.7.2017 alkaen ennen vuotta 1980 rakennetuissa pientaloissa.

Vastuu todistuksen hankkimisesta on rakennuksen myyjällä.

ASUKASFOORUMIT

EOK osallistui asukasfoorumitoimintaan yhdessä Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton ja Esbobygdens Ungdomsförbundin kanssa. Kolmen keskusjärjestön edustajien muodostamassa 6 henkilön asukasfoorumityöryhmässä on kaksi edustajaa kustakin keskusjärjestöstä. Työryhmä hoitaa yhteisiä asioita ja on linkkinä kaupungin suuntaan. Valittujen valmisteluryhmien toimikausi on vuodet 2013 – 2016.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotteita ja jäsenkirjeitä on lähetetty jäsenyhdistyksille yli 20 kappaletta. Niissä on kerrottu ajankohtaisista asioista. Muun muassa sako- ja umpikaivojen tyhjennyksestä ja kuljetusten muutoksesta, energiatodistuksesta, Suomen Omakotiliiton tiedotteista, kotiseuturetkestä ja omakotipäivästä sekä varoitettiin murtovarkaista, joita on liikkunut Espoossa, ym.

Espoon a&k omakoti -lehdessä on EOK:lla oma sivu, jossa tiedotetaan kaikille espoolaisille pientaloasukkaille tärkeistä asioista. Vuoden aikana lehti ilmestyi viisi kertaa ja sen jakelulevikki oli n. 33000 kappaletta.

Puheenjohtaja Simo Laakso lähetti lehden numero 5 ja tervehdyksen seuraaville Espoon virkamiehille

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko
Kaupunginsihteeri Mari Immonen
Va. vapaan sivistystyön johtaja Helena Värri
Suunnittelupäällikkö Pirjo Siren
Limnologi Eeva K. Nuotio

Hyvää alkanutta vuotta 2014!

Puutarhakaupunki Espoo,
yli yhdeksän neliökilometriä puutarhakaupunkia.

Viite: Sivu 24

2.1.2014

Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry, EOK
Simo J. Laakso
puheenjohtaja
simo.laakso@sci.fi

Liite: Espoon a&k omakoti -lehti

HUOMIONOSOITUKSET

Kotiseutukummi

Kotiseutukummin arvonimi on myönnetty ensimmäisen kerran vuonna 2003. Arvonimen myöntävät Espoon kaupunginosayhdistysten liitto EKYL, Espoon Omakotijärjestöjen keskusjärjestö EOK ja Esbo Hembygdsförening hallitustensa yksimielisellä päätöksellä.

Uusimmaksi Espoon kotiseutukummiksi on vuonna 2013 nimetty Solveig Forsberg. Aiemmin arvonimen ovat saaneet Kirsti Salminen, Erkki Holvikivi, Benita Åkerlund ja Raimo Kukko ja Anja Pankasalo.

EDUNVALVONTA JA SUHDETOIMINTA

On seurattu omakotialueiden kaavoitusten etenemistä ja seurattu KTP-alueiden (kaavoitetut, tiivistettävät pientaloalueet) kunnallistekniikka ohjelman toteuttamista.

EOK on ollut tiiviissä yhteistyössä Omakotiliiton kanssa. Keskusjärjestö on tukenut mm. energiatodistuslain muuttamiseksi järjestettyä kansalaisaloitetta jakaen Omakotiliiton aineistoa ja kannatusilmoituksia sekä puhunut aloitteen puolesta, seurannut tilanteen muuttumista ja tiedottanut siitä jäsenkunnalleen. EOK:n jäsenet ovat myös osallistuneet runsaasti Omakotiliiton tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuoropuhelu on ollut puolin ja toisin vilkasta ja rakentavaa.

Edellä mainittu omakotipäivä antoi hyvän mahdollisuuden keskustella suoraan energiatodistuslainsäädäntöä valmistelleen viranomaisen kanssa. Keskustelu oli vilkasta ja osin kiivastakin koska asioita katsottiin sekä teorian että käytännön tilanteiden kannalta. Teoria ja käytäntö ei aina kohdannut. Samassa tilaisuudessa oli paikalla myös Suomen kiinteistövälittäjäin Liiton edustaja kertomassa mm. energiatodistuksen merkityksestä työsään ja miten siihen suhtaudutaan. Rakennusten kuntotarkastuksesta ja niiden suorittamisesta kertoi niitä suorittavia Raksystems Anticimex`n edustaja. Kaikkien edellä mainittujen tahojen kanssa esille tuli asioita joita luvattiin tulevassa toiminnassa tarkistaa. Tilaisuus oli siis molemmin puolin onnistunut ja asioita kehittävä.

EOK otti kantaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY;n ajamaan sako- ja umpikaivolietteen kuljetusta koskevaan asiaan. On oltu yhteydessä myös kaivoja tyhjentäviin yhtiöihin, esim. Lassila & Tikanoja ja Eerola-Yhtiöt.

Luonnollisesti käydään keskusteluja myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien sekä luottamushenkilöiden kanssa. Suhdetoiminta ei ole pelkästään vaatimusten esittämistä vaan myös keskusteluja miten asiat saadaan paremmin ja joustavammin järjestymään.

Seuraavat yritykset ovat myöntäneet jäsenillemme tuntuvia jäsenetuja: Copy Shop, Espoon Puukeskus, OP-Puu, Starkki Oy, Värisilmä Espoo Muurala, Ilmalinja Oy ja Raksystems Anticimex.

TALOUS

Talousasiat esitetään omana kertomuksena.

Espoossa 22.1.2014

Hallitus