Espoon kotiseutukummi

Kotiseutukummin arvonimen myöntämisperusteet

Kotiseutukummin arvonimi voidaan myöntää henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt espoolaista kotiseututyötä. Arvonimi voidaan myöntää samalle henkilölle vain kerran. Sen myöntävät Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto – Esbo Stadsdelsföreningarnas Förbund ry (EKYL), Espoon Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry (EOK) ja Esbo Hembydsförening r.f. hallitustensa yksimielisellä päätöksellä. Ehdotuksia palkittavaksi henkilöksi voivat tehdä edellä mainittujen  järjestöjen jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet. Tunnustus luovutetaan saajalleen aina Espoo-päivänä (27.8.). Arvonimeen liittyy kaksikielinen kunniakirja.

Kotiseutukummin arvonimi jaetaan vain tarpeen vaatiessa, kuitenkin enintään kerran vuodessa. Ehdotukset tulee esittää kirjallisesti ja niihin tulee liittää perustelut. Ehdotusten jättöaika menee umpeen aina kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä. Ehdotukset toimitetaan EKYLiin osoitteella Parkvillanpolku 4, 02600 Espoo. Ehdotukset käsittelee myöntäjinä toimivien järjestöjen puheenjohtajista koostuva kummitoimikunta, jonka koollekutsujana toimii EKYLin puheenjohtaja ja sihteerinä EKYLin järjestösihteeri. Kummitoimikunnan tulee tehdä yksimielinen ehdotus, joka viedään järjestöjen hallitusten päätettäväksi.

Hyväksymme myöntämisperusteet allekirjoituksillamme. Perusteisiin voidaan tehdä muutoksia vain yllä mainittujen järjestöjen hallitusten yksimielisellä päätöksellä.

Myönnetyt Espoon kotiseutukummin arvonimet

1. Kirsti Salminen 2003
2. Erkki Holvikivi 2004
3. Benita Åkerlund 2005
4. Raimo Kukko 2007
5. Anja Pankasalo 2012
6. Solveig Forsberg 2013

Kuvassa Espoon kotiseutukummit 2003-2005. Vasemmalta oikealle Kirsti Salminen, Benita Åkerlund ja Erkki Holvikivi.
Kuvassa Espoon kotiseutukummit 2003-2005. Vasemmalta oikealle Kirsti Salminen, Benita Åkerlund ja Erkki Holvikivi.